Typ: Okres: Cena v EUR: od do Text:
Druh: Obec: Výmera (m²): od do Zákazka:

O nás

Naša spoločnosť poskytuje klientom všetky služby, ktoré sú potrebné pri nakladaní s nehnuteľnosťami. Za všetky môžeme spomenúť zabezpečenie súdnoznaleckých posudkov, právne poradenstvo, bezplatné vypracovanie kúpno-predajných, darovacích a nájomných zmlúv, prieskum trhu s realitami, či propagáciu predaja nehnuteľností v dennej tlači alebo v iných médiách.

Našou prioritou je, aby klient mal za každých okolností korektné informácie, férový a ústretový prístup zo strany realitnej kancelárie.

  Naše služby:
 • Sprostredkovanie predaja bytov, domov, pozemkov a iných priestorov
 • Sprostredkovanie prevodu družstevných bytov
 • Zabezpečenie potrebných podkladov z katastra nehnuteľností
 • Sprostredkovanie vyhotovenia znaleckých posudkov
 • Spolupracujeme s advokátskou kanceláriou, ktorá zabezpečí vyhotovovanie zmlúv o budúcej kúpnej zmluve, kúpnych, nájomných, darovacích ale aj záložných zmlúv, zmlúv o zriadení vecných bremien atď.
 • Inzerovanie na najnavštevovanejších realitných portáloch
 • Spolupráca s inými realitnými kanceláriami
 • Odkúpime Vašu nehnuteľnosť - aj zadlženú, do 24 hodín. Platba v hotovosti.
 • Zaisťujeme prácu súdneho znalca pre ocenenie nehnuteľností, prácu geodeta pre zhotovenie geometrického plánu, či prerozdelenia pozemkov, vieme zabezpečiť založenie listu vlastníctva, stotožnenie a vytýčenie parciel a iné úkony spojené s evidenciou nehnuteľností na správe katastra
 • Pomôžeme Vám vybrať najvýhodnejší úverový produkt na financovanie Vašej novej nehnuteťnosti.

Našou najlepšou reklamou sú naši spokojní klienti.
S úctou
Ing. Stanislav Tomašovič